Bag denne video står:  Netstof Den Psykedeliske Renæssance v. Center for rusmiddelforskning,  Ungecenteret Aarhus Kommune og  Velux fonden